Ik hoop op Uw heil (Psalm 119) – Avondmaal

Ik hoop op Uw heil
Preek Psalm 119:166: O HEERE ! ik hoop op Uw heil, en doe Uw geboden.

Thema preek Psalm 119:166: Ik hoop op Uw heil

Het juiste komen tot het Heilig Avondmaal
1. Hopend op heil Christus
2. Ziende op trouw God
3. Gehoorzaam aan Gods wet

Schriftgedeelte Psalm 119:161-168
De vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak; maar mijn hart heeft gevreesd voor Uw woord.
Ik ben vrolijk over Uw toezegging, als een, die een groten buit vindt.
Ik haat de valsheid, en heb er een gruwel van; maar Uw wet heb ik lief.
Ik loof U zevenmaal des daags, over de rechten Uwer gerechtigheid.
Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en zij hebben geen aanstoot.
O HEERE ! ik hoop op Uw heil, en doe Uw geboden.
Mijn ziel onderhoudt Uw getuigenissen, en ik heb ze zeer lief.
Ik onderhoud Uw bevelen en Uw getuigenissen, want al mijn wegen zijn voor U.

Links bij preek over Psalm 119:166:
Preek Psalm 130: Hopen op verlossing
Preek Psalm 138: De HEERE zal voleinden
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Psalm 119