Ik geloof, Heere – Markus 9

Preek: Ik geloof, Heere – Markus 9:
Markus 9:24: En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene die gelooft. En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp.