Ik geloof, Heere – Markus 9

Ik geloof, Heere
Preek Markus 9:24: En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp.