Paulus op Areopagus – Handelingen 17

Paulus op de Areopagus in Athene
Preek Handelingen 17:30-31: God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren. Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen.

LEESPREEK