Ik heb voleindigd het werk – Johannes 17 (alleen audio)

Ik heb voleindigd het werk
Preek Johannes 14:4: Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat U Mij gegeven hebt om te doen.

Video preek: Ik heb voleindigd het werk