Lichaam tempel Heilige Geest (1 Korinthe 6)

Lichaam tempel Heilige Geest
Preek 1 Korinthe 6:19-20: Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Thema preek 1 Korinthe 6: Lichaam is tempel Heilige Geest

Christen zijn is een zaak van het hele leven.
Zeven lessen vanuit 1 Korinthe 6:9-20

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Lichaam tempel Heilige Geest1 Korinthe 6:19-20:
Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beerven ?
Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven.
En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;
Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen.
De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen; maar God zal beide dezen en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor den Heere en de Heere voor het lichaam.
En God heeft ook den Heere opgewekt, en zal ons opwekken door Zijn kracht.
Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn ? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en maken ze leden ener hoer ? Dat zij verre.
Of weet gij niet, dat die de hoer aanhangt, een lichaam met haar is ? Want die twee, zegt Hij, zullen tot een vlees wezen.
Maar die den Heere aanhangt, is een geest met Hem.
Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.
Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt ?
Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Links bij preek 1 Korinthe 6: Lichaam is tempel Heilige Geest
Preek 1 Korinthe 7: De tijd is voorts kort
– Preek 1 Korinthe 11: Zelfonderzoek Heilig Avondmaal (1)
Preek 1 Korinthe 11: Zelfonderzoek Heilig Avondmaal (2)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij 1 Korinthe 6