Lichaam tempel Heilige Geest – 1 Korinthe 6

Lichaam tempel Heilige Geest
Preek 1 Korinthe 6:19-20: Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht.

LEESPREEK