Roemen in kruis – Galaten 6 – nabetrachting

Roemen in het kruis alleen
Preek Galaten 6:14-18: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.

LEESPREEK