De lofzang gezongen, het Hallel – Mattheüs 26

De lofzang gezongen – Het Hallel
Preek Mattheüs 26:30: En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.

LEESPREEK