Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? – Mattheüs 27

Preek: Waarom hebt Gij Mij verlaten?
Mattheüs 27:46: En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI ! dat is: Mijn God ! Mijn God ! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

LEESPREEK