Lokken en voeren in woestijn – Hosea 2 – dankdag

Lokken en voeren in de woestijn
Preek Hosea 2:4-13: Daarom zal Ik wederkomen, en Mijn koren wegnemen op zijn tijd, en Mijn most op zijn gezette tijd; en Ik zal wegrukken Mijn wol en Mijn vlas. Daarom, ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn; en Ik zal naar haar hart spreken.

LEESPREEK