Penningen weduwe in schatkist – Markus 12 – dankdag

Penning weduwe in schatkist
Preek Markus 12:41-44: En er kwam een arme weduwe, die twee kleine penningen daarin wierp, hetwelk is een oort. En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft, dan allen, die in de schatkist geworpen hebben.

Video preek dankdag: Penningen weduwe schatkist

LEESPREEK