Lydia, purperverkoopster – Handelingen 16

De bekering van Lydia, de purperverkoopster
Preek Handelingen 16:14: En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.

LEESPREEK