Gelijkenis van de Zaaier – Mattheüs 13

De gelijkenis van de zaaier
Preek Mattheüs 13: Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoud.

LEESPREEK