Geen mensen behagen – Galaten 1

Het Evangelie is niet om mensen te behagen
Preek Galaten 1:6-10: Want predik ik nu de mensen, of God ? Of zoek ik mensen te behagen ? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.

Video preek: Geen mensen behagen

LEESPREEK