Geen mensen behagen (Galaten 1)

Het Evangelie is niet om mensen te behagen
Preek Galaten 1:6-10: Want predik ik nu de mensen, of God ? Of zoek ik mensen te behagen ? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.

Thema preek Galaten 1: Geen mensen behagen (2)

Er is geen ander, er is maar één Evangelie!
1. Het afwijken ervan is verbazingwekkend
2. Het afwijken brengt Gods vloek
3. Het brengen ervan behaagt God

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte Galaten 1:6-10:
Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;
Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.
Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.
Want predik ik nu de mensen, of God ? Of zoek ik mensen te behagen ? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.

Links bij preek Galaten 1: Eén Evangelie (2):
Preek Galaten 1: Herkomst Evangelie vrije genade (3)
Preek Galaten 2: Confrontatie Paulus-Petrus (4)
Lees meer:
– Kanttekeningen Statenvertaling bij Galaten 1