Roeping Samuël, God roept – 1 Samuël 3

Roeping van Samuel: Spreek, HEERE, Uw knecht hoort
Preek 1 Samuël 3: Toen kwam de HEERE, en stelde Zich daar, en riep gelijk de andere malen: Samuel, Samuel! En Samuel zeide: Spreek, want Uw knecht hoort.

LEESPREEK