Simsons geboorte aangekondigd – Richteren 13 – Simson I

Simsons geboorte aangekondigd
Preek Richteren 13: Maar Hij zeide tot mij: Zie, gij (de moeder van Simson) zult zwanger worden, en een zoon baren; zo drink nu geen wijn noch sterken drank, en eet niets onreins; want dat knechtje zal een Nazireeƫr Gods zijn, van moeders buik af tot op den dag zijns doods.

Video preek over Simsons geboorte

LEESPREEK

Onderdeel van serie preken over Simson