Wijngaard van Naboth – 1 Koningen 21

Wijngaard van Naboth
Preek 1 Koningen 21: Dat Achab sprak tot Naboth, zeggende: Geef mij uw wijngaard, en ik zal u daarvoor geven een wijngaard, die beter is dan die; of, zo het goed in uw ogen is, zal ik u in geld deszelfs waarde geven. Maar Naboth zeide tot Achab: Dat late de HEERE verre van mij zijn, dat ik u de erve mijner vaderen geven zou!

LEESPREEK