Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede – Mattheüs 26

Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede
Preek Mattheüs 26:39: En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.

Video preek over ‘Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede’

LEESPREEK