Elisa en zijn knecht in Dothan – 2 Koningen 6 [PDF]

Video over ‘Elisa en zijn knecht in Dothan’

Elisa in Dothan
Preek 2 Koningen 6:13: En hij zeide: Gaat heen en ziet waar hij is, dat ik zende en hem halen late. En hem werd te kennen gegeven, zeggende: Zie, hij is te Dothan.

LEESPREEK