Nieuw hart, nieuwe geest – Ezechiël 36 – voorbereiding

Nieuw hart en nieuwe geest
Preek Ezechiël 36: 25-27: Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden. En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u.

LEESPREEK