Belofte schaamte en walging – Ezechiël 36 – nabetrachting

Belofte schaamte over en walging aan ongerechtigheden
Preek Ezechiël 36:28-38: Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren; en gij zult een walging van u zelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen.

Vervolg op voorbereidingspreek Ezechiël 36:26

LEESPREEK