Offert Gode dank, betaal geloften – Psalm 50 – dankdag

Offert Gode dank, betaal uw geloften
Preek Psalm 50: Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften. En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren. Maar tot den goddeloze zegt God: Wat hebt gij Mijn inzettingen te vertellen, en neemt Mijn verbond in uw mond? (Psalm 50:14)

LEESPREEK