Maanzieke jongen – Markus 9 – voorbereiding

Genezing maanzieke jongen
Preek Markus 9:24: En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp.

LEESPREEK