Onweer, storm en stilte · Psalm 29

Preek over Onweer, storm en stilte
Tekst Psalm 29: De stem des HEEREN is met kracht; de stem des HEEREN is met heerlijkheid. De stem des HEEREN breekt de ceders; ja, de HEERE verbreekt de ceders van Libanon.

PDF · Audio

YouTube player

Thema preek Psalm 29

Glorie aan God!
1. Een blik in de hemel
2. Een storm op de aarde
3. Een regenboog daartussen

Schriftgedeelte preek over Onweer, storm en stilte – Psalm 29
1 Een psalm van David.
Geeft den HEERE, gij kinderen der machtigen, geeft den HEERE eer en sterkte.
2 Geeft den HEERE de eer Zijns Naams; aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms.
3 De stem des HEEREN is op de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren.
4 De stem des HEEREN is met kracht; de stem des HEEREN is met heerlijkheid.
5 De stem des HEEREN breekt de ceders; ja, de HEERE verbreekt de ceders van Libanon.
6 En Hij doet ze huppelen als een kalf, den Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn.
7 De stem des HEEREN houwt er vlammen vuurs uit.
8 De stem des HEEREN doet de woestijn beven; de HEERE doet de woestijn Kades beven.
9 De stem des HEEREN doet de hinden jongen werpen en ontbloot de wouden; maar in Zijn tempel zegt Hem een iegelijk ere.
10 De HEERE heeft gezeten over den watervloed; ja, de HEERE zit, Koning in eeuwigheid.
11 De HEERE zal Zijn volk sterkte geven; de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.

Links bij preek over onweer – Psalm 29
Geworpen van baarmoeder af (Psalm 22)
De HEERE is mijn Herder (Psalm 23) – avondmaal
Vergeef mijn ongerechtigheid (Psalm 25)
Lees verder:
Kanttekeningen

TERUG PSALMEN