Onweer, storm en stilte – Psalm 29

Onweer, storm en stilte
Preek Psalm 29: De stem des HEEREN is met kracht; de stem des HEEREN is met heerlijkheid. De stem des HEEREN breekt de ceders; ja, de HEERE verbreekt de ceders van Libanon.

Video preek Psalm 29 over Onweer, storm en stilte

LEESPREEK