Martha en Maria: Eén ding is nodig – Lukas 10

Martha en Maria: Eén ding is nodig
Preek Lukas 10:41-42: En Jezus antwoordende zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; maar één ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen.

Video preek over Martha en Maria

LEESPREEK