Martha en Maria: Eén ding is nodig · Preek Lukas 10

Preek Lukas 10:41-42: En Jezus antwoordende zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; maar één ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.

PDF LEESPREEK

YouTube player