Prediking van het kruis · Preek Galaten 6

Preek Galaten 6:14: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.

YouTube player