Verloochening door Petrus – Mattheüs 26

Verloochening door Petrus
Preek Mattheüs 26:75: En terstond kraaide de haan; en Petrus werd indachtig het woord van Jezus, Die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen.

LEESPREEK