Hij zal Israël verlossen · Preek Psalm 130 · nabetrachting

Preek Psalm 130:7-8: En Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

PDF LEESPREEK

YouTube player