Wie zal bestaan? – Psalm 130 – voorbereiding

Wie zal bestaan?
Preek Psalm 130:3: Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.

LEESPREEK