Doornenkroon, purperen mantel, rietstok – Mattheüs 27

Doornenkroon, purperen mantel

Preek Mattheüs 27:29: En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechterhand; en vallende op hun knieën voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden.

LEESPREEK