Doornenkroon, purperen mantel, rietstok – Mattheüs 27 [PDF]

Preek over de doornenkroon, purperen mantel en rietstok

Doornenkroon, purperen mantel
Preek Mattheüs 27:29: En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechterhand; en vallende op hun knieën voor Hem, bespotten zij Hem.

LEESPREEK