Zijn bloed kome over ons – Mattheüs 27

Zijn bloed kome over ons
Preek Mattheüs 27:25: En al het volk antwoordende zeide: Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.

Video preek over ‘Zijn bloed kome over ons’

LEESPREEK