Samaritaanse vrouw I – Johannes 4

Samaritaanse vrouw bij Jakobsbron
Preek Johannes 4:1-26: En aldaar was de fontein Jakobs. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken.

LEESPREEK