Verloren penning – Lukas 15


Gelijkenis van verloren penning
Preek Lukas 15:8-10: Of wat vrouw, hebbende tien penningen, indien zij een penning verliest, ontsteekt niet een kaars, en keert het huis met bezemen, en zoekt naarstig, totdat zij die vindt?

LEESPREEK