Alle dingen schade en drek achten – Filippenzen 3 – PDF, audio

Schade en drek, om de uitnemendheid van Christus
Preek Filippenzen 3:7-8: Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.

LEESPREEK