Rijke dwaas, een gelijkenis – Lukas 12 – dankdag

Preek over Rijke dwaas – Lukas 12
Preek Lukas 12:13-21: En Hij zeide tot hen een gelijkenis, en sprak: Eens rijken mensen land had wel gedragen. God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?

Thema preek Lukas 12: Gelijkenis rijke dwaas

1. Zijn zegen (16)
2. Zijn plannen (17-18)
3. Zijn gedachten (19)
4. Zijn einde (20)
5. De les van deze gelijkenis (21)

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Rijke Dwaas: Lukas 12:13-21:
En een uit de schare zeide tot Hem: Meester, zeg mijn broeder, dat hij met mij de erfenis dele.
Maar Hij zeide tot hem: Mens, wie heeft Mij tot een rechter of scheidsman over ulieden gesteld?
En Hij zeide tot hen: Ziet toe en wacht u van de gierigheid; want het is niet in den overvloed gelegen, dat iemand leeft uit zijn goederen.
En Hij zeide tot hen een gelijkenis, en sprak: Eens rijken mensen land had wel gedragen;
En hij (rijke dwaas) overleide bij zichzelven, zeggende: Wat zal ik doen, want ik heb niet, waarin ik mijn vruchten zal verzamelen.
En hij zeide: Dit zal ik doen; ik zal mijn schuren afbreken, en grotere bouwen, en zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas, en deze mijn goederen;
En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel ! gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk.
Maar God zeide tot hem (tot rijke dwaas): Gij dwaas ! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn ?
Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God.

Links bij preek Lukas 12: Gelijkenis rijke dwaas
Preek: Penning weduwe in schatkist (Markus 12)
Preek: Genezing tien melaatsen (Lukas 17)
Preek: Lokken en voeren in de woestijn (Hosea 2) – dankdag
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 12