Rijke dwaas, een gelijkenis – Lukas 12 – dankdag

Rijke dwaas, een gelijkenis
Preek Lukas 12:16: Eens rijken mensen land had wel gedragen. God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?

LEESPREEK