Schoonmoeder Petrus – Markus 1

De genezing van de schoonmoeder van Petrus
Preek Markus 1:29-31: En Simons vrouws moeder lag met de koorts; en terstond zeiden zij Hem van haar. En Hij, tot haar gaande, vatte haar hand, en richtte ze op; en terstond verliet haar de koorts, en zij diende henlieden.

LEESPREEK