Wet als tuchtmeester tot Christus – Galaten 3

Wet als tuchtmeester tot Christus
Preek Galaten 3:24: Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester.

LEESPREEK