Belofte en dreiging – Micha 3-4

Belofte en dreiging
Preek Micha 4:1: Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien.

Preek over Micha 3-4: Belofte en dreiging