Uitverkiezing in Christus – Efeze 1 – nabetrachting

Uitverkiezing of verkiezing in Christus
Preek Efeze 1:4: Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde.

Video preek over Uitverkiezing

LEESPREEK