Vroeg zoeken, zullen vinden – Spreuken 8

Vroeg zoeken en vinden
Preek Spreuken 8:17: Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.

Video preek over: Mij vroeg zoeken

LEESPREEK