Doch sommigen twijfelden · Mattheüs 28 · Pasen

Preek Mattheus 28:17: En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.

LEESPREEK