Water scheppen fonteinen heils – Jesaja 12 – nabetrachting

Met vreugde water scheppen uit fonteinen des heils
Preek Jesaja 12: En zult te dienzelfden dage zeggen: Dankt den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken, vermeldt, dat Zijn Naam verhoogd is.
Psalmzingt den HEERE, want Hij heeft heerlijke dingen gedaan; zulks zij bekend op den gansen aardbodem.