Water scheppen fonteinen heils – Jesaja 12 – nabetrachting

Met vreugde water scheppen uit fonteinen des heils
Preek Jesaja 12:3: En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils, En zult te dienzelfden dage zeggen: Dankt den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken.