Halleluja vreugde en ondergang – Openbaring 19 – nieuwjaar

Halleluja vreugde en rook ondergang
Preek Openbaring 19:1-3: En na dezen hoorde ik als een grote stem van een grote schare in de hemel, zeggende: Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij den Heere, onzen God.

LEESPREEK