/ Preek Winterwerk

Preek Winterwerk

Preek Winterwerk

Reformatie in Mizpa (1 Samuël 7)

En zij werden vergaderd te Mizpa, en zij schepten water, en goten het uit voor het aangezicht des HEEREN; en zij vastten te dien dage, en zeiden aldaar: Wij hebben tegen den HEERE gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mizpa?