Zie Ik kom – Psalm 40 – advent

Video preek: Zie, Ik kom!

Zie Ik kom
Preek Psalm 40:7-9: Toen zeide ik: Zie, Ik kom; in de rol des boeks is van Mij geschreven. Ik heb lust, o Mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden Mijns ingewands.

LEESPREEK