/ Advent

Advent

Preek Advent: adventspreken gaan over de verwachting van de komende (en inmiddels gekomen) Messias, de Heere Jezus Christus.

—–