Preek Zondag 2: Waaruit kent u uw ellende?

Preek Zondag 2: Kennen van onze ellende

LEESPREEK

Tekst Catechismus Zondag 2
Vraag 3. Waaruit kent u uw ellende?
Antwoord. Uit de wet Gods

Vraag 4. Wat eist de wet Gods van ons?
Antwoord. Dat leert ons Christus in een hoofdsom, Mat 22:37-40: U zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de Profeten.

Vraag 5. Kunt u dit alles volkomen houden?
Antwoord. Neen ik; want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten.

Vragen bij Zondag 2