Preek Zondag 2: Waaruit kent u uw ellende?

Preek Zondag 2:

Het kennen van onze zonden en ellende
1. De Heere leert het
2. Een kind van de Heere buigt ervoor

PDF LEESPREEK
AUDIO

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 2
Vraag 3: Waaruit kent u uw ellende?
Antwoord: Uit de wet Gods.

Vraag 4: Wat eist de wet Gods van ons?
Antwoord. Dat leert ons Christus in een hoofdsom (in MattheĆ¼s 22:37-40): U zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de Profeten.

Vraag 5: Kunt u dit alles volkomen houden?
Antwoord: Nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten.

Links bij preek Zondag 2 Heidelberger Catechismus
Preek catechismus Zondag 1
Preek catechismus Zondag 3
Externe links:
Wikipedia
– Zondag 2 catechismus in gewone taal

TERUG CATECHISMUS

Ds. Van Sliedregt over Zondag 2:
Waaruit kent ge uw ellende? Met deze vraag schrikt de catecheet de mens plotseling wakker. Ben ik dan ellendig? Ja, de mens weet niet eens, dat hij rampzalig en ellendig is. Hij gevoelt wel eens wat leed, en wedervaart wat smart, en dat kan zelfs aangroeien tot een orkaan, maar hij heeft er toch niet het minste besef van, waaruit die ellende nu eigenlijk bestaat. En allerminst komt hij op de gedachte, dat hij er zelf de oorzaak van is.
Daarom moet God een mens aangrijpen en hem de ogen openbreken
en hem plaatsen voor die jammerpoel van zij n ellende, en zeggen: “Zie dat, dat is nu uw ellendigheid, uw enige verlorenheid”.
Daarom staat hier die vraag: “Waaruit kent ge uw ellende?”