Preek Zondag 20 ยท De Heilige Geest

Preek Zondag 20: Het geloof in de Heilige Geest

LEESPREEK

Catechismus Heidelberg Zondag 20
Vraag 53. Wat gelooft u van de Heiligen Geest?
Antwoord. Eerstelijk dat Hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat Hij ook mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig make, mij trooste en bij mij eeuwig blijve.

Vragen bij Zondag 20