Zalving door Maria in Bethanië – Mattheüs 26

Zalving door Maria in Bethanië met albasten fles nardus

Preek Mattheus 26:6-7: Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon, den melaatse, kwam tot Hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op Zijn hoofd, daar Hij aan tafel zat.

LEESPREEK