Preek Zondag 27 · De troost van Heilige Doop

Catechismuspreek over Zondag 27 van Heidelbergse Catechismus, waarin bij het derde punt van de preek dieper ingegaan wordt op:
(a) de troost bij het sterven van de kleine kinderen van de gemeente.
(b) de argumenten voor de kinderdoop

PDF · Audio

YouTube player

Thema preek Zondag 27

De troost van de Heilige Doop
1. Wat het doopwater niet doet
2. Wat het doopwater wel doet
3. Voor wie het doopwater bestemd is

Tekst preek Catechismus Heidelberg Zondag 27
Vraag 72. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelf?
Antw. Neen het, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden.

Vraag 73. Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden?
Antw. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak; namelijk niet alleen om ons daarmede te leren, dat, gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en den Geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veelmeer, omdat Hij ons door dit Goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden.

Zondag 27, Vraag 74. Zal men ook de jonge kinderen dopen?
Antw. Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus’ bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door den Doop, als door het teken des verbonds, der Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het Oude Verbond of Testament door de Besnijdenis geschied is, voor dewelke in het Nieuwe Verbond de Doop ingezet is.

Links bij preek Zondag 27 Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus zondag 26
– Preek catechismus zondag 28
Externe links
– Catechismus in gewone taal: zondag 27

TERUG CATECHISMUS