Preek Zondag 29 · Tekenen van brood en wijn

Preek Zondag 29:

De tekenen van brood en wijn
1. Wat het niet zijn
2. Wat ze wel betekenen

PDF · AUDIO

YouTube player

Tekst Catechismus Heidelberg Zondag 29
Vraag 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus?
Antwoord. Neen; maar gelijk het water in de Doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing van de zonden zelf is (waarvan het alleen een Goddelijk waarteken en verzekering is), alzo wordt ook het brood in het Avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en eigenschap van de Sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt.

Vraag 79, zondag 29. Waarom noemt dan Christus het brood Zijn lichaam en de drinkbeker Zijn bloed, of het Nieuwe Testament in Zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus?
Antwoord. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak; namelijk niet alleen om ons daarmede te leren, dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwigen leven gevoed worden; maar veelmeer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig Zijns waren lichaams en bloeds door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot Zijn gedachtenis ontvangen; en dat al Zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan.

Links bij preek over Zondag 29 Heidelberger Catechismus
– Preek catechismus zondag 28
– Preek catechismus zondag 30
Externe links
– Catechismus in gewone taal: zondag 29

TERUG CATECHISMUS